Chcete se stát instruktorem plavání? Na Pražačce je to možné 28. 11. 2017

Ve sportovním areálu na Pražačce se právě rodí noví plavečtí instruktoři. Kurzy již tradičně pořádá agentura BP Sport a zájemci mají za sebou už dva studijní víkendy. Praktická část kurzu probíhá v krytém bazénu, ta teoretická potom v prostorách jídelny na Pražačce. „Pražačka nám vyhovuje v nejrůznějších ohledech,“ říká Lukáš Binter, ředitel a jednatel vzdělávacího zařízení.

Výhodou je například velikost bazénu. „Není totiž dobré, když je bazén moc veliký, takhle má školitel nad lidmi kontrolu,“ popisuje Binter. „Navíc je tu možnost využít učebnu, dostupné je také přijatelně nákladné ubytování. Svou roli hraje i dobrá dopravní dostupnost a parkování.“

A co vše se budoucí plavečtí instruktoři naučí?

Semináře kurzu instruktor plavání přináší informace o metodách výuky plavání, o specifikách různých věkových skupin, či o bezpečnosti při hodinách plavání. Zabývají se také technikou plavání a průpravnými cviky pro její zvládnutí. 

Účastníci kurzu instruktor plavání, kteří ho úspěšně absolvují, obdrží licenci Instruktor plavání, platnost licence je časově neomezená. Tato licence je osvědčením na jehož základě je možné vyučovat plavání pro komerční, školská a zájmová zařízení.

S licencí instruktor plavání lze vyučovat po dovršení 18 let, využití ve věku 15 – 17 let podléhá zvláštním pravidlům. Cena kurzu je 4000 korun.