Sportovní areál Pražačka je otevřen 11. 5. 2020

Provoz je zatím omezen. 

Žádáme návštěvníky o dodržování nařízení Vlády.  Pro rezervaci sportovišť využijte online rezervaci.

V omezeném režimu máme otevřeny i další areály: Teen park HabrováDopravní hřiště Jilmová a multifunkční hřiště v parku Rajská zahrada