Změna mimořádných opatření! 7. 6. 2020

Od pondělí přestávají platit některé zákazy spojené s šířením nemoci covid-19. Návštěvníci koupališť a bazénů mohou odložit roušky. Stále platí mimořádné opatření které zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to: a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště, b) v prostředcích veřejné dopravy, c) na všech ostatních místech, kde se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.