Plavecká škola

Krytý bazén sportovního areálu Pražačka je využíván pro skupinovou výuku plavání dětí z mateřských škol a z prvního stupně základních škol. Tuto výuku si zajišťují vždy školy samy a není možné do nich přihlásit jednotlivce. Pokud hledáte pro své ratolesti mimoškolní aktivitu a rádi byste je přihlásili na plavání, podívejte se na rozpis plaveckých kurzů pro jednotlivce v krytém bazénu Pražačka, kde naleznete sportovní kluby, které mimoškolní plavání zajišťují.


Úrovně skupinové výuky

Výuka skupinového plavání, které je v rámci školní docházky od nového školního roku povinné (v případě docházky do mateřské školy individuální), probíhá v rámci jedné lekce na třech úrovních. Žáci jsou tak na jedné hodině rozděleni podle zdatnosti do třech skupinek, kdy se s vodou seznamují, učí se jednotlivým plaveckých technikám a dále se v plavání zdokonalují.

První seznámení s vodou

Děti se seznamují s vodním prostředím a osvojují si základní plavecké dovednosti. Těmi jsou například orientace ve vodě, dýchání do vody a splývání v obou polohách, ale také jednoduché skoky a pády do vody. Na této úrovni se seznámí s plaveckých způsoby prsa, kraul a znak.


Základní plavecký výcvik 

Základní plavecký výcvik plynule navazuje na již získané plavecké dovednosti dětí a soustřeďuje se na opakování dovedností a odstraňování chyb plaveckých způsobů prsa, kraul a znak. 


Zdokonalující plavecký výcvik

V této úrovni je cílem zdokonalit plavecké dovednosti děti a posílit vytrvalost. Součástí zdokonalovacího výcviku je startovní skok, plavání pod vodou a základy dopomoci či záchrany tonoucích


Kontakt a mapa

Plavecká škola Pražačka je členem asociace plaveckých škol ČR.

Vedoucí plavecké školy: Marcela Brožová
plaveckaskola@prazacka.cz 222 592 015
Na p. Brožovou směřujte své dotazy pouze, pokud jste zástupce mateřských či základních škol.

Pro více informací o plaveckých kurzech pro jednotlivce mimo školní hodiny volejte na číslo: 222 592 015​.