Plavecká škola

Krytý bazén sportovního areálu Pražačka je využíván pro skupinovou výuku plavání dětí z mateřských škol a z prvního stupně základních škol. Tuto výuku si zajišťují vždy školy samy a není možné do nich přihlásit jednotlivce. Pokud hledáte pro své ratolesti mimoškolní aktivitu a rádi byste je přihlásili na plavání, podívejte se na rozpis, kde naleznete sportovní kluby, které mimoškolní plavání zajišťují.

Rozpis jednotlivých kurzů

Pro přihlášení do kurzu klikněte na název klubu a dozvíte se více o jednotlivých kurzech a rozpisech plavání. Na webu v odkazech najdete také možnost přihlášení do kurzu. 

Martina Menšíková Klub Pohoda
Mgr. Milada Frantíková Studio Lodička  
Jitka Yaghobová klub Vodníček
Ing. Šárka Kárníková Delfín
Dana Duffková klub Kapička
Mgr. Ivana Havránková plavecká školička Hvězdička
Eva Rýdlová Klub Abeceda
Mgr. Ivana Holzerová Klub Rafťáček
 

Úrovně skupinové výuky

Výuka skupinového plavání, které je v rámci školní docházky od nového školního roku povinné (v případě docházky do mateřské školy individuální), probíhá v rámci jedné lekce na třech úrovních. Žáci jsou tak na jedné hodině rozděleni podle zdatnosti do třech skupinek, kdy se s vodou seznamují, učí se jednotlivým plaveckých technikám a dále se v plavání zdokonalují.

První seznámení s vodou

Děti se seznamují s vodním prostředím a osvojují si základní plavecké dovednosti. Těmi jsou například orientace ve vodě, dýchání do vody a splývání v obou polohách, ale také jednoduché skoky a pády do vody. Na této úrovni se seznámí s plaveckých způsoby prsa, kraul a znak.


Základní plavecký výcvik 

Základní plavecký výcvik plynule navazuje na již získané plavecké dovednosti dětí a soustřeďuje se na opakování dovedností a odstraňování chyb plaveckých způsobů prsa, kraul a znak. 


Zdokonalující plavecký výcvik

V této úrovni je cílem zdokonalit plavecké dovednosti děti a posílit vytrvalost. Součástí zdokonalovacího výcviku je startovní skok, plavání pod vodou a základy dopomoci či záchrany tonoucích


Kontakt a mapa

Plavecká škola Pražačka je členem asociace plaveckých škol ČR.

Vedoucí plavecké školy: Marcela Brožová
plaveckaskola@prazacka.cz 222 592 015
Na p. Brožovou směřujte své dotazy pouze, pokud jste zástupce mateřských či základních škol.

Pro více informací o plaveckých kurzech pro jednotlivce mimo školní hodiny volejte na číslo: 222 592 015​.